HASH FONKSİYONU


Bir odada 10 kişinin ayrı bir para birimi yapmaya karar verdiğini düşünelim. Fon akışını takip etmeleri gerekiyor ve bir kişi - hadi ona Bilal diyelim - bir günlükteki tüm eylemlerin bir listesini tutmaya karar verdi:

1.Ahmet ,Meryem’e 3 coin verdi.

2. Meryem, Cem’e 5 coin verdi.

3. Cem , Ahmet’e 3 coin verdi.

4. Ahmet , Adem’e 1 coin verdi.

5. ….

Bir adam - hadi ona Cem diyelim - para çalmaya karar verdi. Bunu gizlemek için günlükteki girişleri değiştirdi:

1.Ahmet ,Meryem’e 3 coin verdi.

2. Meryem, Cem’e 5 coin verdi.

3. Meryem , Ahmet’e 3 coin verdi.

4. Ahmet , Adem’e 1 coin verdi.

5. ….

Bilal, birinin günlüğüne müdahale ettiğini fark etti. Bunun olmasını durdurmaya karar verdi.

Metni aşağıdaki tabloda olduğu gibi bir dizi sayı ve harfe dönüştüren Hash işlevi adı verilen bir program buldu.

GİRİŞ HASH FONKSİYONU

kedi skdfsgfslagıkgg54465464646gag4a6dg4adg

kedi dışarda hfwı346785tw8ut854wsufgjsgus7t847t847

kedi içerde afhjaşıfşsıehfsnıu4y587tgfhg8w7wgı8w7f

beyaz kedi içerde ıuweyh8ey7f8gywg8were8r7e8het7heh8

siyah kedi dışarda hfaa98fa9g6y97g6y9hg679hdb9709e54sd

Bir karma, karma işlevler tarafından üretilen bir sayı ve harf dizisidir. Karma işlevi, değişken sayıda karakter alan ve sabit sayıda karakter içeren bir dizeye dönüştüren matematiksel bir işlevdir. Bir dizgideki küçük bir değişiklik bile tamamen yeni bir karma oluşturur.

Her kayıttan sonra bir karma ekledi. Yeni günlük şöyleydi:

6. Ahmet, Meryem’e 10 coins verdi.

Zcvsjdhfghgşerhe7y9er9yhw98rg5

7. Meryem, Cem ‘e 5 coins verdi.

Akfagfgfaeıuhao678a7a75t8465faf

Cem girdileri yeniden değiştirmeye karar verdi. Geceleri günlüğe gitti, rekoru değiştirdi ve yeni bir karma yarattı.

6. Ahmet, Meryem’e 10 coins verdi.

Zcvsjdhfghgşerhe7y9er9yhw98rg5

7. Meryem, Cem ‘e 8coins verdi.

Sgytrbcıhıgvnnxvcvbvxbxm89654xncb

Bilal, birisinin günlüğü tekrar elediğini fark etti. Her işlemin kaydını karmaşıklaştırmaya karar verdi. Her kayıttan sonra, kayıttan oluşturulan bir karma + son karma ekledi. Yani her giriş bir öncekine bağlı oldu.

Cem kaydı değiştirmeye çalışırsa, önceki tüm kayıtlardaki karmayı değiştirmesi gerekir. Ama Cem gerçekten daha fazla para istiyordu ve bütün geceyi tüm karmaları sayarak geçirdi.

Ama Bilal pes etmek istemedi. Her kayıttan sonra bir sayı eklemeye karar verdi. Bu sayıya “Nonce” denir. Nonce, oluşturulan karma iki sıfırla bitecek şekilde seçilmelidir.

Şimdi, kayıtları oluşturmak için Cem, her bir satır için Nonce'yi seçerek saatler harcamak zorunda kalacaktı.

Daha da önemlisi, sadece insanlar değil, bilgisayarlar da Nonce'yi hızlı bir şekilde çözemez.

Düğümler

Daha sonra Bilal, çok fazla kayıt olduğunu ve günlüğü sonsuza dek böyle tutamayacağını fark etti. Böylece 5.000 işlem yazdığında, bunları tek sayfalık bir e-tabloya dönüştürdü. Meryem tüm işlemlerin doğru olduğunu kontrol etti.

Bilal, e-tablo günlüğünü dünyanın her yerinden 5.000 bilgisayara yaydı. Bu bilgisayarlara düğüm denir. Her işlem gerçekleştiğinde, her biri geçerliliğini kontrol eden düğümler tarafından onaylanmalıdır. Her düğüm bir işlemi kontrol ettikten sonra, bazı düğümler işlem için geçerlidir ve bazıları bunun bir sahtekarlık olduğunu düşündüğü için bir tür elektronik oylama vardır.

Yukarıda belirtilen düğümler bilgisayarlardır. Her düğümün dijital defter veya Blockchain'in bir kopyası vardır. Her düğüm, her işlemin geçerliliğini kontrol eder. Düğümlerin çoğunluğu bir işlemin geçerli olduğunu söylerse, bir bloğa yazılır.

Şimdi, Cem bir girişi değiştirirse, diğer tüm bilgisayarların orijinal karması olacaktır. Değişikliğin gerçekleşmesine izin vermezlerdi.

Blok

Bu e-tabloya blok adı verilir.Tüm blok ailesi Blockchain'dir. Her düğümün Blockchain'in bir kopyası vardır. Bir blok belirli sayıda onaylanmış işleme ulaştığında yeni bir blok oluşturulur.

Blockchain kendini her on dakikada bir günceller. Bunu otomatik olarak yapar. Hiçbir ana bilgisayar veya merkezi bilgisayar, bilgisayarlara bunu yapmasını bildirmez.

E-tablo veya defter veya kayıt defteri güncellenir güncellenmez artık değiştirilemez. Böylece, onu dövmek imkansızdır. Sadece yeni girişler ekleyebilirsiniz. Kayıt defteri, ağdaki tüm bilgisayarlarda aynı anda güncelleştirilir.

Önemli noktalar:

· Bir Blockchain, işlemler hakkında bilgi içeren bir günlük veya elektronik tablo türüdür.

· Her işlem bir karma oluşturur.

· Karma, bir sayı ve harf dizisidir.

· İşlemler gerçekleştikleri sıraya göre girilir. Düzen çok önemlidir.

· Karma yalnızca işleme değil, önceki işlemin karma değerine de bağlıdır.

· Bir işlemdeki küçük bir değişiklik bile tamamen yeni bir karma oluşturur.

· Düğümler, karmayı inceleyerek bir işlemin değiştirilmediğinden emin olmak için kontrol eder.

· Bir işlem düğümlerin çoğunluğu tarafından onaylanırsa, bir bloğa yazılır.

· Her blok bir önceki bloğa atıfta bulunur ve birlikte Blockchain'i yapar.

· Bir Blockchain, her biri Blockchain'in bir kopyasına sahip olan birçok bilgisayara yayıldığından etkilidir.

· Bu bilgisayarlara düğüm denir.

· Blockchain kendini her 10 dakikada bir günceller.

12 görüntüleme0 yorum

©2020, technodame tarafından Wix.com ile kurulmuştur.